Στοιχεία Εταιρίας

NAJARCO ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E
ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΧΘΥΩΝ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ : 42

  • ΔΟΥ : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
  • ΓΡΑΦΕΙΑ : ΘΡΑΚΗΣ 46 – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
  • ΤΚ:187-56
  • ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210- 4320359
  • FAX: 210-4314667
  • E-mail: najarco@otenet.gr